Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon
Ngày : 15/10/2021

Xem tử vi cho ngày: 16/10/2021

Tra cứu theo ngày và tuổi của bạn


Ngày 15 , tháng 10 , năm 2021
Ngày Bính Thân tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu

Xem tử vi hôm nay cho ngày 15/10/2021:

Chọn năm sinh

Tóm lược theo tuổi:

Tử vi hôm nay cho tuổi Ất Hợi


15 / 10 / 2021 Ất Hợi: Nhờ quý nhân giúp đỡ, cẩn thận trong công việc, cưới gả, di chuyển, đi xa, tiếp thị, giao hàng, kết bạn, cầu tài lộc... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Ất Mão


15 / 10 / 2021 Ất Mão: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Ất Mùi


15 / 10 / 2021 Ất Mùi: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, khéo léo trong sự giao thiệp... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Ất Sửu


15 / 10 / 2021 Ất Sửu: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Ất Tỵ


15 / 10 / 2021 Ất Tỵ: Hòa giải, nhờ quý nhân giúp đỡ, hòa hoãn trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm vật dụng... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Bính Dần


15 / 10 / 2021 Bính Dần: Thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, nhóm họp trao đổi ý kiến, trả nợ đáo hạn, đi xa, di chuyển... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Bính Ngọ


15 / 10 / 2021 Bính Ngọ: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Bính Thân


15 / 10 / 2021 Bính Thân: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Bính Thìn


15 / 10 / 2021 Bính Thìn: Nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, mong cầu về tài lộc... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Bính Tuất


15 / 10 / 2021 Bính Tuất: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp lại công việc, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Bính Tý


15 / 10 / 2021 Bính Tý: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Canh Dần


15 / 10 / 2021 Canh Dần: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Canh Ngọ


15 / 10 / 2021 Canh Ngọ: Nhẫn nại chờ thời cơ, đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Canh Thân


15 / 10 / 2021 Canh Thân: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, đi xa, di chuyển, dời chỗ... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Canh Thìn


15 / 10 / 2021 Canh Thìn: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, an phận chờ lúc thuận lợi... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Canh Tuất


15 / 10 / 2021 Canh Tuất: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa, đi xa, dời chỗ... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Canh Tý


15 / 10 / 2021 Canh Tý: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Đinh Dậu


15 / 10 / 2021 Đinh Dậu: Trả nợ đáo hạn, thực hiện điều đã dự tính, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, nhẫn nại đợi thời cơ... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Đinh Hợi


15 / 10 / 2021 Đinh Hợi: Thay đổi phương hướng, chỉnh đốn lại hồ sơ, sắp xếp văn phòng, tu bổ đồ đạc, sửa chữa nhà cửa, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Đinh Mão


15 / 10 / 2021 Đinh Mão: Thay đổi phương hướng, mua sắm đồ đạc, sửa chữa nhà cửa, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, nhẫn nại đợi cơ hội... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Đinh Mùi


15 / 10 / 2021 Đinh Mùi: Thay đổi phương hướng, mua sắm đồ đạc, sửa chữa nhà cửa, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Đinh Sửu


15 / 10 / 2021 Đinh Sửu: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, chậm rãi chờ cơ hội... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Đinh Tỵ


15 / 10 / 2021 Đinh Tỵ: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Giáp Dần


15 / 10 / 2021 Giáp Dần: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Giáp Ngọ


15 / 10 / 2021 Giáp Ngọ: Dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, sửa chữa máy móc xe cộ, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Giáp Thân


15 / 10 / 2021 Giáp Thân: Thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Giáp Thìn


15 / 10 / 2021 Giáp Thìn: An phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhẫn nại trong cách giải quyết công việc, cẩn thận đề phòng bất trắc... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Giáp Tuất


15 / 10 / 2021 Giáp Tuất: Sửa chữa nhà cửa, tu bổ đồ đạc, dời chỗ, kết thúc công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, đi xa, di chuyển, thay đổi phương hướng... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Giáp Tý


15 / 10 / 2021 Giáp Tý: Trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh, cẩn thận đề phòng bất trắc... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Kỷ Dậu


15 / 10 / 2021 Kỷ Dậu: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Kỷ Hợi


15 / 10 / 2021 Kỷ Hợi: Thay đổi phương hướng, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, sắp xếp văn phòng, chỉnh đốn lại hồ sơ... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Kỷ Mão


15 / 10 / 2021 Kỷ Mão: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Kỷ Mùi


15 / 10 / 2021 Kỷ Mùi: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn lại hồ sơ, sắp xếp văn phòng, chỉnh trang nhà cửa, công ty... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Kỷ Sửu


15 / 10 / 2021 Kỷ Sửu: Thay đổi phương hướng, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, đi xa... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Kỷ Tỵ


15 / 10 / 2021 Kỷ Tỵ: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Mậu Dần


15 / 10 / 2021 Mậu Dần: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm phước... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Mậu Ngọ


15 / 10 / 2021 Mậu Ngọ: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm phước, chữa bệnh... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Mậu Thân


15 / 10 / 2021 Mậu Thân: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Mậu Thìn


15 / 10 / 2021 Mậu Thìn: Cẩn thận đề phòng bất trắc, an phận đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Mậu Tuất


15 / 10 / 2021 Mậu Tuất: Sắp xếp văn phòng, chỉnh đốn lại hồ sơ, tu bổ vật dụng, nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm việc từ thiện, chữa bệnh... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Mậu Tý


15 / 10 / 2021 Mậu Tý: Nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, mong cầu về tài lộc, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, ký kết hợp tác, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, cẩn thận khi tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Nhâm Dần


15 / 10 / 2021 Nhâm Dần: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, cúng tế, làm phước... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Nhâm Ngọ


15 / 10 / 2021 Nhâm Ngọ: Nhẫn nại trong sự giao thiệp, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn nhân sự, sắp xếp văn phòng, sửa chữa máy móc xe cộ... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Nhâm Thân


15 / 10 / 2021 Nhâm Thân: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Nhâm Thìn


15 / 10 / 2021 Nhâm Thìn: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, nhu thuận trong giao thiệp... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Nhâm Tuất


15 / 10 / 2021 Nhâm Tuất: Thay đổi phương hướng, nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Nhâm Tý


15 / 10 / 2021 Nhâm Tý: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mong cầu về tài lộc, đi xa, di chuyển... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Quý Dậu


15 / 10 / 2021 Quý Dậu: Thay đổi phương hướng, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Quý Hợi


15 / 10 / 2021 Quý Hợi: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Quý Mão


15 / 10 / 2021 Quý Mão: Cúng tế, làm việc từ thiện, an phận chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Quý Mùi


15 / 10 / 2021 Quý Mùi: Cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa, nhẫn nại chờ lúc thuận lợi... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Quý Sửu


15 / 10 / 2021 Quý Sửu: Chậm rãi thăm dò tình thế, nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chữa bệnh, cúng tế, làm phước... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Quý Tỵ


15 / 10 / 2021 Quý Tỵ: Chậm rãi chờ lúc thuận lợi, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Tân Dậu


15 / 10 / 2021 Tân Dậu: Đi xa, dời chỗ, di chuyển, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Tân Hợi


15 / 10 / 2021 Tân Hợi: Đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, mong cầu về tài lộc, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, ký kết hợp tác, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, thực hiện điều dự tính... Xem tiếp


Tử vi hôm nay cho tuổi Tân Mão


15 / 10 / 2021 Tân Mão: An phận chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Tân Mùi


15 / 10 / 2021 Tân Mùi: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức khác, chữa bệnh, làm phước... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Tân Sửu


15 / 10 / 2021 Tân Sửu: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác... Xem tiếp

Tử vi hôm nay cho tuổi Tân Tỵ


15 / 10 / 2021 Tân Tỵ: Nhẫn nại chờ thời cơ, cẩn thận đề phòng bất trắc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, mua sắm đồ đạc, tu bổ nhà cửa... Xem tiếp
Copyright © by TamTongMieu.info
Địa chỉ: 9 Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. Hotline: 0922723405